Xuân trên “rừng đá”

Ở cái nơi trùng điệp giữa toàn đá với đá xám xịt ấy, từng mầm non của ngô vẫn cứ vươn lên mơn mởn.

album mới nhất

Ý kiến phản hồi