Làn gió mới Suzuki GZ150–A

Làn gió mới Suzuki GZ150–A

album mới nhất

Ý kiến phản hồi (1)

  • nguyễn văn Bằng|07/10/2016|15:42

    nhìn cũng đẹp ,hay đấy nhưng hỏi để đén xem xe thì đội cấn ,vọng,ngọc hồi này chẳng ông nào có xe toàn hẹn cuối tháng ,với cuối năm,gần tết mới về...... chẳng hiểu kiểu gì.